Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Блог Diamond_003
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Diamond_003
4 д. назад (9 Апр 2021, 14:22)
“Näzik hesretiňe dözülmedimi?” Italmaz Akmyradow Menden mundan zyýat näme isleýäň, Ýoluňa yzlarym çekilmedimi? D ...

Dowamy
3 0 3
Diamond_003
5 д. назад (8 Апр 2021, 22:47)
İkiyana alňasadan bu ykbal, Görä täleyimi baglady özgä Bir sana niyetlan soygimi indi, Tapmarsyn ne Asman,ne Yerden g ...

Dowamy
3 2 5
Diamond_003
5 д. назад (8 Апр 2021, 07:54)
Bu şygrymyn adyn okap dessine Beynisi kan gatamadyk gercekler Hyyalynda gyrmyz lebi opendir Has ozduryp,one gidip gel ...

Dowamy
1 0 1
Diamond_003
5 д. назад (8 Апр 2021, 07:53)
Dokuz aylap hic nalaman gowresinde goteren, Janyndan jan bagys edip yagty dunya getiren. Aglanymda gijelerini hic ukla ...

Dowamy
0 0 0
Diamond_003
26 д. назад (18 Мар 2021, 08:11)
Ýañy tanyşdym diýemde Sen dünýämden ýitip barýañ Dünýäm ýaz donun geýende Sen gyş sary ötüp barýañ Öñler bir däli ...

Dowamy
3 3 8
Diamond_003
32 д. назад (12 Мар 2021, 07:57)
Aýtdyň, aýtdym  göwne degjek sözleri, düşnükli düşnüksiz bulaşdy ara. Dünýäň bize söýgi bolan dözmezi, hiç zatsyz g ...

Dowamy
0 1 3
Diamond_003
32 д. назад (12 Мар 2021, 07:57)
Biri gybat eder, birisi kömek, Adamyň ýagşysy, ýamanlary bar. Sessiz garyp kimin aňsatdyr ýörmek, Baýlygny gizläpjik ...

Dowamy
0 2 4
Diamond_003
32 д. назад (12 Мар 2021, 07:56)
Söýgä mätäç wagty, meniň bu kalbym, Duçar boldum saňa, ökünýän bugün. Ýatlama bolarsyň, ýalan gülüşiň, Şol gülişe yna ...

Dowamy
1 1 3
Diamond_003
32 д. назад (12 Мар 2021, 07:55)
Gözüme seret sen, ýalan sözleme, Müň ýalan sözläber şonda-da duýýan. Söýmeýän diýsene, menden gizleme, Gaty gowy bi ...

Dowamy
1 1 2
Diamond_003
32 д. назад (12 Мар 2021, 07:54)
Söýgimi terk etmä dözdüň sen neneň, Unutdyňmy edil men ýaly senem. Ezýetler içinde geçse her günüň, Goýan gözýaşlar ...

Dowamy
1 2 4
Реклама

Telefony arassalaýan we goraýan programma
Telefony arassalaýar we işleýşini ýokarlandyrýar...
Söhbetdeşlik
GULSHAT
только что
Tiko, ok
Tiko
3 м. назад
Wonderful, hol awatardaky surata aşyk bolup otyrynda men
Tiko
5 м. назад
GULSHAT, sagbol siziňkem gutly hem orazalar kabul bolsun
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)