Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Запись - MÖWLANADAN KYSSALAR BAKGALYŇ TOTUSY
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Hazyna
10 д. назад (4 Мая 2021, 21:33)
MÖWLANADAN KYSSALAR BAKGALYŇ TOTUSY
Bir bakgal bardy. Dükanynda ýaşyl reňkli, owadan sesli, iňňän ukyply toty saklaýardy. Bu ykyply toty müşderiler bilen gürleşerdi, olary güldürer ýaly hoş gürrüňler aýdardy, dükanda garawulçylyk ederdi.
Bir gün bakgalyň işi çykyp, howlukmaç öýüne gitmeli bolýar. Ýerine totyny goýup, dükkany oňa ynanýar.
Birsalymdan bir pişik syçan kowalap gelýärkä, kürsäp dükana girýär. Pişigi gören totynyň ýüregi ýarylmazmy?! Jan derdinden honda pasyrdap uçýar-da, aýlanyp-aýlanyp, ýokarda bir ýere gonýar. Ýöne gonan ýerinde gül ýagy salnan çüýşeler bar eken. Toty gorkup baranda, olaryň birnäçesini gaçyryp döwüpdir.
Bakgal öýündäki işini tamamlap dükanyna dolanyp gelýär. Seredip görse, dükanyň içi durşuna ýag bolup dur! Muny totynyň edendigini aňýar. Gaty gahary gelip, onuň kellesine gatyja urupdyr. Almytyny alan totynyň şondan soň kellesindäki ähli tüýler düşýär-de, kel bolup galyberýär. Üstesine saýramasy bilen gürleşmesinem bes ed


...
Просмотров: 3
Понравилось K
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 1
KKorpeje 0
10 д. назад (4 Мая 2021, 23:47)
Adamlar ka wagt bolshum shui diyip ozini aklajak bolyarlar. Aslynda durmush oz uytgetmedik hasiyetini wagtyn gecmegi bil ...

Реклама

Täze Kinolar we Seriallar portaly
KINO.ISLENEN.RU - GÖZLE, TAP WE GÖR...
Gyzykly ýazgylar
AAbaddon
1 д. назад (Вчера в 11:53)
KINOLAR.ONLINE taze salgymyz
Милая
4 д. назад (10 Мая 2021, 23:12)
DIL­LER BA­RA­DA TÄ­SIN MAG­LU­MAT­LAR
BaNDiTKa
4 д. назад (10 Мая 2021, 17:23)
ZaLyM EjE...
Manikarnika
5 д. назад (10 Мая 2021, 01:31)
Jogapsyz söýgim...
gulsenem2006
6 д. назад (8 Мая 2021, 19:27)
Göz ýaş
Söhbetdeşlik
Desiigner
1 ч. назад
Mountain, Salam myhman
MMountain
1 ч. назад
Salam hormatlylar
BBAGANA
10 ч. назад
Bu ýerini düzetmeli gowy edip kemçiliklerini, a to jogap ýazylan pikirleri tafyp ...
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)