Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Запись - Duşuşyk
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Wonderful
12 д. назад (2 Мая 2021, 18:41)
Duşuşyk
Duşuşyk

Düýnüm!
Otyrmysyň, oňşugyň neneň?
Şadyýan ýigitsiz kyn dälmi saňa?
Iş-alada bilen çolaşdym menem
Ýatdan çykdym diýip batmagyn gama.

…Gören söwütleriň öňküsi ýaly,
Şaglap otyr, gojalypdyr azajyk.
Durmuş dek akyp dur obanyň ýaby,
Şeýle bir güller bar reňki açyk.

Toýlarda başlanýar toýlaryň yzy,
Derýa dek goşulýar arassa gözler.
Assa geçip gidýär baharyň gazy,
Ýazyň pyntygy deý ýarylýar sözler.

Ýas boldy, toý tutduk. Yrandy tallar,
Depämizden ýaz gülleri döküldi.
Düýnki gün durmuşa henek atanlar,
Bu gün onuň aýagyna ýykyldy.

Göz ýetirdik: bizden uly derýa ýok,
Kenarlar içinde bagtymyz çüwdi.
Indi uzak wagtlap uklap bilemzok,
Gijäniň ýarynda eşitsek hüwdi.

Ýüregmiz kimedir garaşýan ýaly,
Tisginýär sähelçe şatlyk-gam duýsa.
Gündizler synlasak bişen almany,
Gijeler ak güli girip dur düýşe.

Mämmetnazar Babanazarow
Просмотров: 4
Понравилось
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 0
Пока пусто
Реклама

Täze Kinolar we Seriallar portaly
KINO.ISLENEN.RU - GÖZLE, TAP WE GÖR...
Gyzykly ýazgylar
AAbaddon
1 д. назад (Вчера в 11:53)
KINOLAR.ONLINE taze salgymyz
Милая
4 д. назад (10 Мая 2021, 23:12)
DIL­LER BA­RA­DA TÄ­SIN MAG­LU­MAT­LAR
BaNDiTKa
4 д. назад (10 Мая 2021, 17:23)
ZaLyM EjE...
Manikarnika
5 д. назад (10 Мая 2021, 01:31)
Jogapsyz söýgim...
gulsenem2006
6 д. назад (8 Мая 2021, 19:27)
Göz ýaş
Söhbetdeşlik
Desiigner
2 ч. назад
Mountain, Salam myhman
MMountain
2 ч. назад
Salam hormatlylar
BBAGANA
11 ч. назад
Bu ýerini düzetmeli gowy edip kemçiliklerini, a to jogap ýazylan pikirleri tafyp ...
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)