Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Запись - Adamlar näme üçin arzuw etmegi bes edýärler?
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Mister
28 д. назад (16 Апр 2021, 18:10)
Adamlar näme üçin arzuw etmegi bes edýärler?
Käwagt durmuşda şeýle bir ýykylýaň welin özüňe diýýäň, “arzuwlarym durmuşa geçmejek ýaly”.

Bu sebäpleri bilmek size geljekde şolar ýaly pursatlarda “hä düşnükli, men nirde ýalňyşanymy bilýän” diýmegiňize kömek eder.

1. Çendenaşa logiki pikirlenmek
“Alhimik” kitabynyň ýazyjysy Paulo Coelho “haçanda 23-24 ýaşlara gelenimizde beýnimiz has logiki bolup başlaýar. Biz ondan soňra arzuwlarymyzyň hakykat boljagyna ynanmaýarys” diýýär. Arzuwlarymyz biz bilen flirt edýär. Sen bolsa oňa ýol bereňok, “men bilýän seň näme etjek bolýanyňy” diýen ýaly edip logikanyň öz hereketleriňi dolandyrmagyna ýol berýärsiň. Gereginden artyk logiki kararlary bermek seniň täze mümkinçilikleri sypdyrmagyňa sebäp bolar.

2. Erbet dil
Gürrüň hapa söwünmek barada gidenok. Arzuwlaryň barada içiňde saklaýan, özüňe çekýän erbet pikirleriň we teswirlerleriň uly mesele. Edip bilmerin, etmerin, edip bolmaz diýmegi bes et, özüňe we arzuwl
...
Просмотров: 7
Понравилось
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 1
Diamond_003 1
28 д. назад (16 Апр 2021, 21:17)
👍👍👍👍👍👍👍👍
Реклама

Okeey
...
Gyzykly ýazgylar
AAbaddon
1 д. назад (Вчера в 11:53)
KINOLAR.ONLINE taze salgymyz
Милая
4 д. назад (10 Мая 2021, 23:12)
DIL­LER BA­RA­DA TÄ­SIN MAG­LU­MAT­LAR
BaNDiTKa
4 д. назад (10 Мая 2021, 17:23)
ZaLyM EjE...
Manikarnika
5 д. назад (10 Мая 2021, 01:31)
Jogapsyz söýgim...
gulsenem2006
6 д. назад (8 Мая 2021, 19:27)
Göz ýaş
Söhbetdeşlik
Desiigner
2 ч. назад
Mountain, Salam myhman
MMountain
3 ч. назад
Salam hormatlylar
BBAGANA
11 ч. назад
Bu ýerini düzetmeli gowy edip kemçiliklerini, a to jogap ýazylan pikirleri tafyp ...
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)