Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Запись - Kitap name
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Wonderful
28 д. назад (16 Апр 2021, 12:49)
Kitap name
Kitap adamzada mahsus bolan maglumatlaryň tükenmez çeşmesi we medeniýetiň mermer daşydyr. Ol biziň görüp bilmeýän zatlarymyzy görkezýän, eşidip bilmeýän zatlarymyzy eşitdirýän, asyrlary bir-birine baglaýan köprüdir. Ol ençeme derdiň dermanydyr. Diwarlary medeniýet kerpiçlerinden galdyrylan binadyr, taryhda yz galdyran beýik akyldarlaryň dürdäne setirlerinden ybarat bir ymaratdyr.
Jemil Meriç şeýle diýýär: “Men kitaplaryň dünýäsinde ýaşadym. Okaýan eserlerimiň gahrymanlaryny özüme ýolda-yzda gabat gelýän adamlardan has ýakyn saýdym. Kitap meniň hususy bakjam, durmuş ýolumyň çelgi daşy boldy.
Ýer yraň atýar. Eger, esfeli-safiline1 başaşak gidesimiz gelmeýän bolsa, hüşgärligi elden bermeli däldiris. Halky şygarlar bilen dolandyryp bolmaz. Erkin pikirlenmäge erkinlik bermeli. Biz, aslynda, kitaplardan däl-de, kitapsyzlykdan gorkmalydyrys.
Kitap – gelejege ýollanan nama, tertibe giren duýgy, mumyýalanan pikirdir. Kitap


...
Просмотров: 5
Понравилось
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 2
GGrafGenius 0
28 д. назад (16 Апр 2021, 19:40)
Dogry zatlary ýazypsyňyz! Ýöne, kitabyň alternatuw görnüşleri hem peýdaly meniň pikrimçe. Kitap özünde maglumaty saklaýa ...

Mister 0
28 д. назад (16 Апр 2021, 13:18)
👍👍👍👍
Реклама

Okeey
...
Gyzykly ýazgylar
AAbaddon
1 д. назад (Вчера в 11:53)
KINOLAR.ONLINE taze salgymyz
Милая
4 д. назад (10 Мая 2021, 23:12)
DIL­LER BA­RA­DA TÄ­SIN MAG­LU­MAT­LAR
BaNDiTKa
4 д. назад (10 Мая 2021, 17:23)
ZaLyM EjE...
Manikarnika
5 д. назад (10 Мая 2021, 01:31)
Jogapsyz söýgim...
gulsenem2006
6 д. назад (8 Мая 2021, 19:27)
Göz ýaş
Söhbetdeşlik
Desiigner
2 ч. назад
Mountain, Salam myhman
MMountain
2 ч. назад
Salam hormatlylar
BBAGANA
11 ч. назад
Bu ýerini düzetmeli gowy edip kemçiliklerini, a to jogap ýazylan pikirleri tafyp ...
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)