Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Запись - Gaharlanmagyň peýdalary
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Mister
29 д. назад (16 Апр 2021, 04:51)
Gaharlanmagyň peýdalary
Her bir ýagdaýa pozitiw ýa-da negatiw tarapdan seredip bolýar . Gahar köplenç “negatiw” duýgy hökmünde seredilýär, ýöne käbir aýratyn ýagdaýlarda peýdaly bolup biler.

Gaharyň hem pozitiw tarapynyň bardygyny bilýärdiňizmi? Elbetde, hemme zat kadaly bolsa, gowy. Gaharlanmak elmydama erbet däl we dogry beýan edilende köp problemalardan, hat-da kesellerden gaça durmaga kömek edýär. Gahar ençeme ýyl bäri basylmaly, gönükdirilmeli ýa-da gizlenmeli , weýran ediji duýgy hökmünde bellenilip gelinýär. Häzirki wagtda hem gaharymyz gelende aýan etmezlige synanyşyp, öňden gelýän pikiri dowam etdirýäris. Gaharyň manysyz, aýdyp bolmajak we görkezilmeli däl bir zatdygyna ynanýarys. Eger-de gahary dogry usulda ulansak onda biz özümize peýda ederis .

Gahary belli etmegiň peýdalary näme?
Ähli duýgularyň boluşy ýaly gaharyň hem jogapkärçilikleri, maksatlary we ýüze çykmak sebäpleri bardyr . Gahar gowy maksatlar üçin hem ulanylyp bilner. Muňa y
...
Просмотров: 9
Понравилось
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 8
Diamond_003 1
28 д. назад (16 Апр 2021, 12:52)
Dogry abi++++
Mister 0
28 д. назад (16 Апр 2021, 10:19)
Ответ GULSHAT
Mister, dogry shol
GULSHAT, namesi dogry
GULSHAT 0
29 д. назад (16 Апр 2021, 08:34)
Ответ Mister
GULSHAT, yalñyshda sho
Mister, dogry shol
Mister 0
29 д. назад (16 Апр 2021, 08:21)
Ответ GULSHAT
Mister, men hemishe gaharla
GULSHAT, yalñyshda sho
GULSHAT 1
29 д. назад (16 Апр 2021, 08:18)
Ответ Mister
GULSHAT, hemishe dal
Mister, men hemishe gaharla
Mister 0
29 д. назад (16 Апр 2021, 08:09)
Ответ GULSHAT
gaharlanyp yoremeli onno
GULSHAT, hemishe dal
GULSHAT 1
29 д. назад (16 Апр 2021, 07:40)
gaharlanyp yoremeli onno
Wonderful 1
29 д. назад (16 Апр 2021, 04:53)
👍👍👍👍
Реклама

Okeey
...
Gyzykly ýazgylar
AAbaddon
1 д. назад (Вчера в 11:53)
KINOLAR.ONLINE taze salgymyz
Милая
4 д. назад (10 Мая 2021, 23:12)
DIL­LER BA­RA­DA TÄ­SIN MAG­LU­MAT­LAR
BaNDiTKa
4 д. назад (10 Мая 2021, 17:23)
ZaLyM EjE...
Manikarnika
5 д. назад (10 Мая 2021, 01:31)
Jogapsyz söýgim...
gulsenem2006
6 д. назад (8 Мая 2021, 19:27)
Göz ýaş
Söhbetdeşlik
Desiigner
2 ч. назад
Mountain, Salam myhman
MMountain
2 ч. назад
Salam hormatlylar
BBAGANA
11 ч. назад
Bu ýerini düzetmeli gowy edip kemçiliklerini, a to jogap ýazylan pikirleri tafyp ...
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)