Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Запись - Daglar
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Wonderful
5 д. назад (8 Апр 2021, 10:11)
Daglar
Muhammetýar Repowa
Dünýämiziň örki, gögüň diregi,
Bardyr tomaşaly saparyň, daglar.
Bu gün saňa örkläp däli ýüregi,
Senden uly kuwwat taparyn, daglar.

Etegiňde iller mekan tutdular,
At çapyp, ýaý çekip, peýkam atdylar,
Söýüşdiler, uruşdylar — ötdüler,
Menem seni söýüp ýeterin, daglar.

Men-men diýip daga köňül bagladym,
Seni görüp, kiçiligme agladym,
Boýumy boýuňa deňän halatym,
Toba edip öňüňde çökerin, daglar.

Niçe danalaryň sözün eşitdim,
Betpälleri öz päline duş etdiň,
Bu gün gelip meniň ýakamdan tutduň
Saňa näme diýip öterin, daglar?

Syn et ummanlaryň gözel görküne,
Beýik binalaryň synmaz örküne.
Ýamanlygmy goý özümiň erkime,
Ýagşylygmy welin, aparyň, daglar!
Просмотров: 0
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 0
Пока пусто
Реклама

Telefony arassalaýan we goraýan programma
Telefony arassalaýar we işleýşini ýokarlandyrýar...
Söhbetdeşlik
GULSHAT
1 ч. назад
Luscious, sps bolsoye
Luscious
2 ч. назад
Amin hemmämiziňki bile bolsun!
GULSHAT
2 ч. назад
Mister, sps
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)