Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Запись - kuteklik
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Wonderful
5 д. назад (8 Апр 2021, 10:05)
kuteklik
Durmuş kämil dälmi?
Ýa-da adamlar?!
Ýygnaklarda orta atylsa teklip,
Ähli ýitilikleň örküne
agzy
Synan palta bolup urýar küteklik.

Haýran galaýmaly!
Nirede bolsun, —
Ol ýitilik bilen geçir sözüni.
Ýok. Küteklik kesip bilmäni üçin,
Ýykyp-ýumrup, ykrar eder özüni.

Ol şeýle başarjaň, şeýle bir
ussat, —
Umuman, öňünde durmak juda kyn,
Walla, gür tokaýa taşlaýsaň,
Şonam
Kütekligi bilen çapmagy mümkin.

Öňde-soňda düşünmeli ahyry!
(Muny wagtal-wagtal boýnam alýarys).
Ýitiligi ulanmaly wagtymyz
Kütekligi aýlap-aýlap salýarys.

Ol saňňy dişlerin syrtardyp çala,
Haýbat atanynda kötekli güne,
Oturanlar duýman elini çarpar
Onuň örän ýiti kütekligine.

Ol özüniň kütekligin bilmez hiç,
Bar bolsa-da şu gürrüň bar tarapda.
Mundan uran kütek gyljynyň ujy
Nämüçindir şaňlar durar arapda.

Emma kütekligiň bir täleýi bar:
Ol sapyndan sypar gider iru-giç.
Ýöne hyjuw bilen kütekligini
Ykrar eder ýere düşerne deňiç

...
Просмотров: 0
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 0
Пока пусто
Реклама

Telefony arassalaýan we goraýan programma
Telefony arassalaýar we işleýşini ýokarlandyrýar...
Söhbetdeşlik
GULSHAT
2 ч. назад
Luscious, sps bolsoye
Luscious
3 ч. назад
Amin hemmämiziňki bile bolsun!
GULSHAT
3 ч. назад
Mister, sps
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)