Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Запись - Ayal
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Wonderful
11 д. назад (7 Апр 2021, 15:06)
Ayal
Owadan dünýäniň syry azaldy.
Düýnki syrlar bu gün eýýäm aýandyr.
Açyşly eýýamda açylman galan
Syr bar bolsa meger, ol hem
Aýaldyr.

Galjak gümany ýok garaňky zadyň
Zamanyň baky gündizliginde.
Alys Aýy gözýetime göterdik,
Aýal bolsa galdy gizlinliginde.

Ýyldyzlar syryny saklap bilmedi,
Pähimiň-paýhasyň kesgirliginde.
Ýöne ýyldyz gözli zenan öňünde,
Galdy akyl öňki asgynlygynda.

Bu gülýän gözleriň näme diýýänin
Bir özünden başga aňlap biljek ýok.
Aýal deý apalap söýüp biljek ýok.
Aýal dek owadan aldap biljek ýok.

Bu jadyly gülkiň nämedigine
Düşünmeklik bize baky gadagan.
Bir seretseň, üstümizden gülüp ýör,
Hem-de bize özün edýär sadaga.

Ýyladyp bilýärkä, bezäp bilýärkä,
Mydam müňkür erkekleriň dünýäsin,
Men jomartlyk bilen geçýärin onuň
Bir günäden başga barja günäsin!

Ol günä-de bardy-geldi ýok bolsa,
Ne hezillik, onda özüm günäli.
Eý tebigat, beýle jadyly zatdan
Sen nädip dö

...
Просмотров: 5
Понравилось
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 9
Mister 0
10 д. назад (7 Апр 2021, 20:21)
Ответ Wonderful
Mister, da
Wonderful, malades
Wonderful 0
10 д. назад (7 Апр 2021, 20:21)
Ответ Mister
Wonderful, men yaly pikir edipsiñda. Mamla onda
Mister, da
Mister 0
10 д. назад (7 Апр 2021, 20:19)
Ответ Wonderful
Mister, şol ýerine düşünmedim men!
Wonderful, men yaly pikir edipsiñda. Mamla onda
Wonderful 0
10 д. назад (7 Апр 2021, 20:19)
Ответ Mister
Wonderful, senem men bn bir pikirdemi
Mister, şol ýerine düşünmedim men!
Mister 0
10 д. назад (7 Апр 2021, 20:17)
Ответ Wonderful
Mister, goshgyny owadanlajak bolan bolshydyrda
Wonderful, senem men bn bir pikirdemi
Wonderful 0
10 д. назад (7 Апр 2021, 20:15)
Ответ Mister
Eý tebigat, beýle jadyly zatdan Sen nädip döredip bildiň Aýaly! Shu yerini men halam ...
Mister, goshgyny owadanlajak bolan bolshydyrda
Mister 0
10 д. назад (7 Апр 2021, 20:14)
Eý tebigat, beýle jadyly zatdan
Sen nädip döredip bildiň Aýaly!

Shu yerini men halamadym. Mumkin ya yalnysh dushun ...

Wonderful 0
11 д. назад (7 Апр 2021, 17:42)
Ответ Mister
Awtory kim
Mister, Gurbannazar Ezizow öýdýän
Mister 0
11 д. назад (7 Апр 2021, 16:17)
Awtory kim
Реклама

Telefony arassalaýan we goraýan programma
Telefony arassalaýar we işleýşini ýokarlandyrýar...
Gyzykly ýazgylar
Mister
2 д. назад (16 Апр 2021, 18:10)
Adamlar näme üçin arzuw etmegi bes edýärler?
Wonderful
2 д. назад (16 Апр 2021, 12:49)
Kitap name
Mister
2 д. назад (16 Апр 2021, 04:51)
Gaharlanmagyň peýdalary
Söhbetdeşlik
Tiko
32 м. назад
Bäh.. onähilek boldaý
Dovletov
11 ч. назад
Diospyros, Salam gowmy
Dovletov
11 ч. назад
gulsenem2006, Şahsy hata bar

Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)