Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Категории
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Edebiýat we sungat
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:06)
Şemala tutular Arryk peteke. Şuwlaýan sütünler, Artyk. Repetek. Tejene çen, Guşgy. Babadurmazdy — Geçilen ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:06)
Gar ereýär, Buz ereýär, Geçenini buşlap gyşyň. Adamlar ýeňil ýöreýär, Seniň welin, şol boluşyň. Howlular pe ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:05)
Durmuş kämil dälmi? Ýa-da adamlar?! Ýygnaklarda orta atylsa teklip, Ähli ýitilikleň örküne agzy ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:04)
Sözüň agramyny ölçemez tonna, Ölçemez güýjüni milýon kilowat. Söz — ýalaňaç pikre gyrmyzy dondur. Söz bar — kime ş ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:03)
Hemmeler sylaýar «kiçigöwüni», Ol bolsa sylagdan humardyr humar Öwülse, Keýp bilen süzüp gözüni Diýer «Ýok, adam ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:02)
Gije-gündiz gyrmyldap ýör aýalmyz, Bize ýylgyrmaga degenok eli. Biziň weli, başga ýerde hyýalmyz, Başy boş dullara ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:00)
Haýwanat bagynda demir kapasa, Demir kapasada gaplaň ýatyrdy. Gyzyl gözlerinden akýan damjalar Murtunyň ujunda asy ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 09:59)
Penjiräň öňünde bir owadan gyz, Ýaryny ýat edip, gam çekýär ýalňyz. Köne kart sakawlap aýlanýar çetde: «Gam çekme, ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 09:58)
Öz işine gümra gadym giň jahan Käte gam getirer, käte hemaýat. Çirkin-çirkin aglanynda gyzjagaz, «Öýkeni giňär!» d ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 09:57)
Ynsana bagt uçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, Onuň barha ...

Dowamy
0 0 0
1 2 3 4 5 9
Реклама

Telefony arassalaýan we goraýan programma
Telefony arassalaýar we işleýşini ýokarlandyrýar...
Söhbetdeşlik
Wonderful
20 ч. назад
Валерий, нет
Валерий
1 д. назад (13 Апр 2021, 23:34)
Wonderful, что к сожалению? да или нет?
Wonderful
1 д. назад (13 Апр 2021, 23:23)
К сожалению ****
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)