Авторизация

Пароль

Регистрация
Авторизация
Ваш логин:


Ваш пароль:


Забыли пароль?

РЕГИСТРАЦИЯ
Категории
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Edebiýat we sungat
Selbishka
4 д. назад (10 Апр 2021, 20:50)
Bir bakgal bardy. Dükanynda ýaşyl reňkli, owadan sesli, iňňän ukyply toty saklaýardy. Bu ykyply toty müşderiler bilen gü ...

Dowamy
3 0 3
Wonderful
4 д. назад (10 Апр 2021, 13:44)
Gudaçylyk Türkmen däp-dessurlaryna görä, keseki maşgaladan gyz alynjak bolnanda, nähili maşgaladandygyny bilmek maksa ...

Dowamy
3 3 7
Wonderful
5 д. назад (10 Апр 2021, 09:38)
(Şahyr Gülnar Geldimyradowa bagyşlaýaryn) Ýene-de oýamyň gijäň ýarymy? Ýene-de bimaza edýärmi gussaň? Ýene-de dört ...

Dowamy
1 0 2
GGrafGenius
5 д. назад (10 Апр 2021, 03:50)
Iň gyzykly ýerinde bölünen zat Düşünmedim men halys, Şol sebäplem soraýan. Özüňimi ýa meni, Kimi - kimden goraýaň? ...

Dowamy
0 1 3
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:13)
Deňiz gözýaş dökýär, deňiz aglaýar, Üç gündür deňiziň hiç karary ýok Deňiz aýralyga bagryn daglaýar, Ol Aý ýaryn b ...

Dowamy
1 0 2
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:12)
Iňrik garaldy-da, ýyldyzlar ýandy, Hemme zat parahat dem alýar indi. Gündiz bugdaý orlup, joş uran ýer hem, Gar ...

Dowamy
0 0 1
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:11)
Muhammetýar Repowa Dünýämiziň örki, gögüň diregi, Bardyr tomaşaly saparyň, daglar. Bu gün saňa örkläp däli ýüregi, ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:10)
Goý, ýazsynlar gussa çekýäň kän diýip, Näme, ýürek kada garap durmaýar. Serediň çalymtyl, beýikden-beýik Asmany gu ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:08)
Durmuş misli gözýetim, Gözýetimiň çägi ýok. Men elmydama gözledim, Gözlemegiň çägi ýok. Näçe ýol bar, ýodalar ...

Dowamy
0 0 0
Wonderful
7 д. назад (8 Апр 2021, 10:07)
Maňa öwran-öwran Diýdiler: «Ýigit, Sen durmuşy öwren, Sen durmuşa git. Şäherde güýz, gyşy Geçirmä derek, ...

Dowamy
0 0 0
1 2 3 4 9
Реклама

Telefony arassalaýan we goraýan programma
Telefony arassalaýar we işleýşini ýokarlandyrýar...
Söhbetdeşlik
Wonderful
21 ч. назад
Валерий, нет
Валерий
1 д. назад (13 Апр 2021, 23:34)
Wonderful, что к сожалению? да или нет?
Wonderful
1 д. назад (13 Апр 2021, 23:23)
К сожалению ****
Dil: TM Тема: UltraDesign (WEB)